Histori

Ne angazhohemi të veprojmë në mënyrë etike dhe transparente, duke mbështetur komunitetet tona dhe duke ndihmuar në formësimin e konsumit të qëndrueshëm për të ruajtur burimet e pakta për brezat e ardhshëm.

NJ T KOH PR HISTORINUR TON G GLOBALE

History